Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2015-12-17

Įgyvendintas projektas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-020

Viešoji įstaiga Marijampolės verslo informacijos centras įstegtas 2013 m. liepos 22 d. Siekiant paskatinti Marijampolės regiono Marijampolės regiono įmonių augimą ir verslumą buvo parengti du projektai „Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir verslumo skatinimas“ ir „Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas“, pagal iš Europos Sąjungos fondų lėšų skirtą Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.2-ŪM-02-K priemonės „Asistentas-4“ finasavimą.
Projekto„Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir verslumo skatinimas“ pagrindinės veiklos buvo informacinių renginių, skatinančių visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų SVV subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę, organizavimas ir aukštos kokybės konsultacinių paslaugų teikimas konkretiems naudos gavėjams verslo reguliavimo klausimai, juridinio asmens vidaus valdymo klausimai, juridinio asmens aplinkos klausimai, taip pat kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo ir menų inkubatoriuje veiklą plėtojančioms įmonėms.
Viešoji įstaiga Marijampolės verslo informacijos centras 2015 m. birželio 12 d. įgyvendino projektą „Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir verslumo skatinimas“.
Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuoti 8 informaciniai renginiai ir suteikta 1175 val. konsultacijų 165 naudos gavėjams.Grįžti į peržiūrą