Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2014-04-14

Galimybė gauti paramą verslui

Šiuo metu vienos palankiausių sąlygų sudarytos pagal Verslumo skatinimo priemonę. Dėl lengvatinių paskolų (iki 86 tūkst. Lt) iš Verslumo skatinimo fondo (VSF) gali kreiptis visi fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar jau plėtojantys pradėtą verslą (įmonės iki 1 metų).

Gavusieji VSF paskolą gali ne tik pasinaudoti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija (iki 80 proc. paskolos sumos), susigrąžinti 95 proc. sumokėtų palūkanų, bet ir gauti kompensaciją už dalį darbuotojų darbo užmokesčio (maksimali suma yra iki 25 000 Lt.). Susigrąžintas lėšas galima toliau investuoti į įmonės plėtrą, todėl šios priemonės pagelbėja verslo steigimo etape ir padeda saugiai įsibėgėti.


Šių paskolų teikimas yra derinamas su nemokamu pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus. Dėl šių paskolų galima kreiptis į Lietuvos centrinę kredito uniją arba artimiausią kredito uniją.


Jei norėtumėte gauti finansavimą pagal priemonę „Verslumo skatinimas“, reikėtų:
- Kreiptis į artimiausią kredito uniją, susitikti ir aptarti verslo planą;
- Jei trūksta užstato, kredito unija kreipiasi į INVEGĄ dėl garantijos;
- Patvirtinus verslo planą, pasirašoma paskolos sutartis;
- Tada galite asmeniškai kreiptis į INVEGĄ ir teikti paraišką dėl paskolos palūkanų kompensavimo (kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų). Paraiškas galima teikti iki 2014 05 31;
- Kai panaudosite visas paskolos lėšas (bet dar nebūtinai grąžinsite visą paskolą), galite kreiptis į INVEGĄ ir teikti paraišką dėl darbuotojų, dirbančių įmonėje, darbo užmokesčio kompensavimo. Paraiškas galima teikti iki 2014 05 31.


Kokios yra sąlygos gauti darbo užmokesčio kompensavimą? Ar įmonė turi būti kažkiek laiko egzistuojanti, ar ji turi užsiimti kažkokia konkrečia veikla?

Šiuo metu susigrąžinti dalį darbuotojų darbo užmokesčio sudarytos galimybės pagal dvi INVEGOS administruojamas priemones – „Subsidijos verslumui skatinti“ ir „Parama pirmajam darbui“.

Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo kreditu verslui įkurti ar plėtoti, gali kreiptis dėl papildomos paramos. Jų darbuotojams gali būti iš dalies kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos.


Norint pasinaudoti šios priemonės galimybėmis, pirmiausia reikėtų turėti verslo planą ir paskolos sutartį pagal Verslumo skatinimo priemonę. Dėl šių paskolų iš Verslumo skatinimo fondo gali kreiptis visi fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar jau plėtojantys pradėtą verslą (įmonės iki 1 m.). Tai labai mažos lengvatinės paskolos (iki 86 000 Lt), skirtos tiek apyvartai, tiek investicijoms į įrangą. Kai panaudosite visas numatytas paskolos lėšas (bet dar nebūtinai grąžinsite visą paskolą), galite kreiptis į INVEGĄ ir teikti paraišką dėl darbuotojų, dirbančių įmonėje, darbo užmokesčio kompensavimo. Paraiškos priimamos iki 2014 m. gegužės 31 d.

Priemonė „Parama pirmajam darbui“ nėra susijusi su jokiomis lengvatinėmis paskolomis ir ja gali pasinaudoti bet kuri šalyje veikianti įmonė. Darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius, pirmą kartą pagal darbo sutartį įdarbintus darbuotojus iki 29 metų amžiaus, kompensuojama 23,3 proc. jų apskaičiuoto darbo užmokesčio.Grįžti į peržiūrą